Билярдна зала

За една билярдна зала е много важно ефективното използване на всички игрални маси и контрол върху правилното отчитане на изиграните игри.

Затова barsy предлага не само софтуера за управление на заведението, но създадохме специализирано смарт решение, което да работи за вас в управление на игралните маси. Представлява хардуер за билярдни зали, който контролира директно осветлението над масите за игра според това колко са заплатили клиентите. Ако няма отворена сметка в системата и заплащане, barsy няма да активира осветлението над съответната маса. Край на притеснението ви, че масите не се използват ефективно. Персоналът директно може да следи в системата натовареността на масите, но системата контролира до кога може да продължи една игра, предупреждава, когато кредита, който клиентът е заредил изтича и изгася осветлението, когато заплатеното време изтече.

Билярдна зала

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Защо да използвате barsy

 • Работа с тъч-монитори;
 • Визуална схема на салона/салоните на залата;
 • Магнитни карти за бърз достъп на персонала и управителя до системата (карточетец за магнитни карти);
 • Голяма свобода при работа със сметки - разделяне, местене, зачисляване по клиенти;
 • Служебни бележки за кухня и/или бар;
 • Лесна и ясна отчетност на служебна консумация;
 • Издаване на фактури от точката на продажба / каса;
 • Работа с широка гама фискални принтери и касови апарати;
 • Може да настроите режима на работа тип "Сервитьор" или тип "Барман", което прави възможно следенето на време за изпълнение на поръчките и повишаване на степента на кооперативност в екипа.
 • Интерфейс с визуално представяне на салона на бара дава пълна представа както за персонала така и за вас самия за заетостта, настаняването и правилното маркиране на текущите поръчки.
 • Лесен и интуитивен интерфейс спомага за бързата работа по маркиране и обслужване на поръчките, както и за лесното обучение на персонала.
 • Специално меню "Мониторинг" в административния модул ви дава пълен контрол над текущата работа на персонала, като лесно можете да забележите евентуални злоупотреби на персонала.

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване