Работа между Отдалечени системи

Работа с други обекти. Например, сладкарница близо до вас, от която вашите клиенти в бара поръчват десерти през вашия обект.
Barsy си "говори" с barsy системата на другия обект, така че правите поръчката за сладки и продажбата им през вашето barsy и си спестявате много излишни документи и време.Пращане на електронни заявки - ако направите заявка в barsy, можете директно по имейл да я изпратите към доставчика. Когато стоката пристигне, проверявате физически дали отговаря на бройките в поръчката. След това само с един клик в "Зареждане", артикулите от заявката автоматично се зареждат в barsy и се актуализират с новите бройки и себестойност.
barsy - rabo

Работа между oтдалечени barsy системи

Обменете информация по електронен (без хартиен тип) със своите контрагенти. Получете своите фактури и директно заредете стоката без ръчно набиране на данни. Изпратете своите заявки към доставчиците си без телефонни разговори.

Научи повече

Счетоводни системи

Barsy предлага възможност за експорт на файлове със счетоводни данни към специфични софтуерни продукти - Ажур, Плюс Минус, Бизнес Навигатор, SAP.

Научи повече

Куриерски системи

Barsy предлага възможност за обмен на данни с външни куриерски системи, с цел автоматизиране на процеса.

Научи повече

Електронни магазини

С помощта на API (Application Programming Interface), системата може да комуникира с платформи, върху които е изграден Вашият онлайн магазин.

Научи повече

Хотелски системи

Обменът на информация между хотелски системи и barsy, прави използването му още по-ефективно в сферата на хотелиерството.

Научи повече

ERP системи

Повечето бизнеси използват ERP системи за управление на своята дейност. Чрез интеграция между тази система и barsy, управлението би могло да бъде още по-ефективно.

Научи повече

Доставчици

Електронният обмен на данни (EDI- Electronic Data Interchange)– предоставя на нашите клиенти възможност за обмен на търговски данни от една компютърна система директно в barsy.

Научи повече

Други системи

Освен посочените, barsy предлага възможност за интеграция и с други системи, които биха могли да осъществят връзка с него чрез API интерфейс.

Научи повече