Защитно захранване (UPS)

UPS е устройство за аварийно захранване на компютъра.

To осигурява захранване с електрически ток в случай, че има неизправност в електрическата мрежа като променлив волтаж или честота на тока или пък при внезапно спиране на тока поради авария.

UPS-ите имат батерия, която дава ток незабавно при спиране на захранването. Могат да доставят ток за 5-15 минути, докато се възстанови веригата или докато безопасно се изключи техниката, която се захранва. Това ви дава възможност да не изгубите ценна за вас информация или данни.

Защитно захранване (UPS)

Поддържани модели

APC Back UPS 700VA

APC Back UPS 700VA

EATON 5E850IUSBDIN

EATON 5E850IUSBDIN

EATON EL650USBDIN

EATON EL650USBDIN

UPS Inform Guardian 800AP

UPS Inform Guardian 800AP

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване