Точка за продажба (POS) мобилни устройства

Мобилните устройства безспорно са най-удобният и ефективен начин за управление на продажбите.Възможността поръчка да бъде маркирана от разстояние, дава свобода в действията на служителите, имащи повече време да предложат любезно отношение, вместо удължено време за обслужване

- Таблет:

Алтернативно решение на тъч-монитор, заемащо по-малко физическо място и ефективно от към бързина на операциите. Подходящо е за търговски обекти с интензивна продажбена дейност.

- Телефон:

Най-бюджетното решение. Подходящо е за случаите, в които продуктите за маркиране са отдалечени от точката на продажба.

Възможност за ползване и на модул Продажби, и на модул Администрация.

Точка за продажба (POS) мобилни устройства

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване